Hbtqi-kompetens

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlande med respekt och känner sig välkomna. Därför utbildas de anställda på alla våra kliniker fortlöpande i hbtqi-frågor. Livio Fertilitetscentrum Gärdet blev exempelvis som första fertilitetsklinik i Norden, hbtq-certifierade av RFSL i december 2015.

Den hbtqi-kompetens som finns på våra kliniker handlar om grundläggande normkritik samt kunskap om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners livsvillkor samt om personer som identifierar sig som queer. Diskriminering och privilegier, hbtqi-personers hälsosituation och livsvillkor samt lagstiftning och hbtqi-historia.