Våra medarbetare


Docent Staffan Nilsson

Livio Faluns grundare

Staffan, specialist i Obstetrik och Gynekologi, var med och startade IVF-kliniken Falun 1989 och har arbetat med IVF fram till hösten 2020. Staffan är nu pensionär och inte längre läkare på Livio Falun. Staffan är Adjungerad Professor vid Uppsala Universitet och tidigare chef för Kvinnosjukvården i Falun. Vill du veta mer om Livio Faluns historia, läs här.


Bo Claesson

Verksamhetschef 

Medicinskt ledningsansvarig/Spec. läkare i Obstetrik och Gynekologi.

Bo är specialist i Obstetrik och Gynekologi och var med och startade IVF-kliniken Falun 1989. Har sedan arbetat på flera fertilitetskliniker samt kvinnokliniken i Falun och Gävle.

 


Jenny Stoor

Spec-läkare i Obstetrik och Gynekologi

Jenny har tidigare arbetat på IVF-kliniken Umeå. Jenny arbetar med infertilitetsutredningar och behandlingar samt utför ultraljudsundersökningar, ägguttag och embryoåterföringar.


Nannie Gegia

Mottagningschef/Leg sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2014. Tidigare arbetat på Stroke- Neuro- och Njurmedicinavdelningen på Falu lasarett.


Catarina Rosendahl

Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2006. Arbetat på kliniken sedan 2008. Tidigare arbetat på Förlossningsavdelningen och Strokeavdelningen på Falu lasarett.


Ulrica Dahlberg

Leg. sjuksköterska

Operationssköterskeexamen 1985. Arbetar på kliniken sedan februari 2018. Tidigare arbetat inom operations- och mottagningsverksamhet i Falun, Uppsala och Malmö.Sofie Häggkvist

Undersköterska

Undersköterska sedan 2006. Arbetar på kliniken sedan oktober 2018. Tidigare arbetat på Förlossning och BB, Falu lasarett.

 


Mimmi Norén

Undersköterska


Maria Berglund

Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2015. Arbetat på kliniken sedan 2019. Tidigare arbetat på Barnkliniken och Kvinnokliniken vid Falu lasarett.


Johanna Nilsson

Leg. sjuksköterska


Klaudia Pizon

T.f Enhetschef lab/Embryolog

Klaudia har civilingenjörsexamen inom teknisk biologi och mastersexamen inom forensisk vetenskap. Hon tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling. Klaudia började arbeta på kliniken 2020.


Mario Zamorano Lido

Embryolog

Mario är biolog och har en mastersexamen inom biologi. Han tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling. Mario började arbeta på kliniken 2020.


Elizabeth Mutter

Embryolog

Elizabeth har kandidatexamen inom genetik och vidare utbildning inom tillämpad vetenskap. Hon har erfarenhet inom mikrobiologi och parasitologi. Hon tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling. Elizabeth började arbeta på kliniken 2020.


Sara Lundberg

Embryolog

Fil mag. Medicinsk näringslära, Fil lic. Infektionsbiologi vid Karolinska Institutet. Har tjänstgjort sedan 2006.Lena Rogberg

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad  2009)
Arbetat på Fertilitetscentrum sedan 2006, innan dess 1988 på Huddinge sjukhus samt SU/Sahlgrenska sjukhuset. Internrevisor och kvalitetsansvarig på laboratoriet.


Christina Egrelius Schavon

Medicinsk sekreterare/Administratör

Utbildad medicinsk sekreterare. Arbetar på kliniken sedan 2010. Ansvarar för fakturafrågor och administration m m.


Joachim Tallroth

IT-support/Administratör

Ansvarar för fakturafrågor och administration m m.